ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Στελεχιακό δυναμικό

Οι ανθρωποί μας

Η ταχεία επιχειρησιακή ανάπτυξη της εταιρίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα συνεπάγεται τη διαρκή στελέχωση της με ταλαντούχους επιστήμονες και επαγγελματίες που δρουν ως μία άρρηκτα συνδεδεμένη ομάδα, αφοσιωμένη στο έργο και τους πελάτες της εταιρίας, στοχεύοντας με αξιοπιστία στην αριστεία.

Επαγγελματίες, νέοι και δυναμικοί, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρία που διακρίνεται για τις ίσες ευκαιρίες και τη δίκαιη μεταχείριση.

Η RHETOR Law Firm είναι υπερήφανη για τους ανθρώπους της και για τον λόγο αυτό επενδύει διαρκώς σε σύγχρονες στρατηγικές ηγεσίας και βέλτιστες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. Συμβουλεύει και αναδεικνύει τα ταλέντα, αναπτύσσει και εξελίσσει την καριέρα, αναγνωρίζει και αμείβει το πάθος και την αφοσίωση στους στόχους και τα επιτεύγματα.