ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Rhetor Law Firm

Φιλοσοφία & Εταιρικές Αξίες

Η ελαχιστοποίηση των περιττών δικαστικών διενέξεων αποτελεί το επίκεντρο της εταιρικής φιλοσοφίας. Η έμφαση και η ειδίκευση στις προληπτικές νομικές υπηρεσίες σηματοδοτεί το ενδιαφέρον μας να κρατάμε τους πελάτες μας μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, έτσι ώστε να απασχολούνται με το επιχειρείν και όχι με δικαστικές διαμάχες. Δρούμε προληπτικά, ελαχιστοποιούμε τις δίκες, και μειώνουμε τα συνολικά έξοδα του κάθε πελάτη μας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη φήμη και την αξιοπιστία του.

rhetor-etairikes-axies.jpg

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ γιατί:

 • Δίνουμε έμφαση στο αποτέλεσμα
 • Τηρούμε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις επιχειρησιακές λειτουργίες και δράσεις μας
 • Επικοινωνούμε έγκαιρα και έγκυρα με ακεραιότητα

ΑΦΟΣΙΩΣΗ γιατί:

 • Επιδιώκουμε να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας, να προλαβαίνουμε τις ανάγκες τους, να αναγνωρίζουμε τις κατάλληλες γι’ αυτούς ευκαιρίες, να συμβουλεύουμε για στρατηγικές επιλογές, να επιλύουμε θέματα
 • Αναδεικνύουμε και παρακινούμε ταλέντα, αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε την προσπάθεια των ανθρώπων μας
 • Επιδεικνύουμε έμπρακτα τον ρόλο μας ως κοινωνικός εταίρος με δράσεις ευαισθησίας και υπευθυνότητας για ένα καλύτερο αύριο όλων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες με:

 • τη δέσμευση της ηγεσίας
 • την παραδειγματική διοίκηση
 • την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού για καινοτομία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργητική συμμετοχή

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ γιατί:

 • Πιστεύουμε με πάθος στο όραμα ως έναν κοινό σκοπό
 • Συμβάλλουμε με ήθος στη χάραξη της εταιρικής αποστολής
 • Στοχεύουμε ψηλά
 • Έχουμε ισχυρά δομημένη εταιρική κουλτούρα που προάγει τη συνέργεια και συνεργασία