ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Rhetor Law Firm

Πολιτική Απορρήτου

Ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ιδιαίτερα για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Γι’ αυτό το λόγο επιθυμούμε να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε πληροφορίες σας. Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει την περιγραφή των σχετικών με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δικαιωμάτων σας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η δικηγορική εταιρεία “Ζάχος Δ. - Παπαμιμίκος Α. και Συνεργάτες” (“Rhetor Law Firm”, “η εταιρεία”, “εμείς”, “εμάς”, “μας”) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το εφαρμοστέο Ενωσιακό και εθνικό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και τον ν. 4624/2019, αλλά και σύμφωνα με τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), των λοιπών αρμόδιων Ανεξάρτητων Αρχών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η Rhetor Law Firm συλλέγει τέτοιες πληροφορίες κατά την χρήση και αλληλεπίδραση μέσω της ιστοσελίδας μας.

Συγκεκριμένα:

Εάν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί η υποβολή προσωπικών σας πληροφοριών προκειμένου να επωφεληθείτε ορισμένων υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας για θέματα σχετικά με την λειτουργία αυτής και τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες ή για να υποβάλετε κάποιο αίτημα και όταν παρέχετε την συγκατάθεσή σας για προωθητική επικοινωνία και νέα σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια θέση εργασίας στην εταιρεία μας, που δημοσιεύεται είτε στην ιστοσελίδα μας είτε σε πλατφόρμες τρίτων, μπορείτε να κάνετε αίτηση για αυτήν. Μέσω της ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα αποστολής βιογραφικού σημειώματος υποψηφίου εργαζόμενου. Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθούν μόνο όσες προσωπικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τη διαθέσιμη θέση εργασίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, το email και ο αριθμός κινητού σας τηλεφώνου, όπως επίσης το βιογραφικό σας σημείωμα, το ιστορικό της εκπαίδευσης και της απασχόλησής σας, τα στοιχεία επαγγελματικών συνδρομών σας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να αφορούν στην πρόσληψή σας στην εταιρεία. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσής σας κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ενδέχεται να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για μελλοντικές θέσεις που μπορεί να χρήζουν κάλυψης και για τις οποίες ενδέχεται να πληροίτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική υποψήφιων εργαζομένων παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επιπλέον, κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

Cookies, διευθύνσεις IP, επικεφαλίδες παραπομπής (referrer headers), δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και της έκδοσής του, καθώς και εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons) και ετικέτες (tags)

Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι απαραίτητη. Επίσης, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies» και τις επιλογές σας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Εφόσον η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες δεν υπόκεινται στην παρούσα πολιτική προστασίας, αλλά στους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας που έχουν τεθεί από τους διαχειριστές τους, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, τη χρήση προσωπικών πληροφοριών ή τις πολιτικές ασφαλείας.

Εάν είστε εργαζόμενος ή συνεργάτης μας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείριση των συμβατικών μας σχέσεων, είτε κατά το προσυμβατικό στάδιο (ήτοι πλήρες όνομα, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία τραπέζης, στοιχεία επικοινωνίας, άδεια εργασίας, πληροφορίες εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), είτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης (ήτοι αξιολογήσεις, εκπαιδεύσεις, άδειες κ.λπ.). Φροντίζουμε να παρέχουμε πάντα, μέσω των σχετικών συμβάσεων ως παράρτημα, τη σχετική ανακοίνωση περί απορρήτου. Η νομική μας βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας, όπως πηγάζουν από τη νομοθεσία.

Εάν είστε επισκέπτης των εγκαταστάσεών μας

Για την ασφάλεια του χώρου και των εργαζομένων μας χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική βιντεοεπιτήρησης παρακαλώ πατήστε εδώ.

Πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους

Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από ανήλικους κάτω των 16 ετών. Η Rhetor Law Firm δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών χωρίς την συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση η Rhetor Law Firm διαγράφει κάθε προσωπικό δεδομένο ανηλίκου κάτω των 16 ετών. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης της ηλικίας σας και να εφαρμόσουμε ηλικιακούς περιορισμούς. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας τέκνου νεότερου των 16 ετών και ανησυχείτε πως το τέκνο σας μπορεί να μας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@rhetor.gr.

Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου:

Να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας που αφορούν σε προσφερόμενες από εμάς θέσεις εργασίας και στη δυνατότητα επαγγελματικής συνεργασίας σας με την εταιρεία μας.

Να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.

Να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα και τις υπηρεσίες μας.

Να σας στέλνουμε ενημερωτική επικοινωνία, πληροφορίες ή υλικό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της σελίδας.

Να προβαίνουμε σε ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση απάτης ή λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων.

Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων δικών μας ή τρίτων.

Να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των εκδηλώσεών και λοιπών προωθητικών ενεργειών μας.

Να διατηρούμε (μέσω επικαιροποιήσεων) την λίστα επαφών μας.

Άλλοι σκοποί: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στην περίπτωση αυτή θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις προς ενημέρωσή σας όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι αναγκαία, συναφή και κατάλληλα για τον σκοπό της κάθε επεξεργασίας.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους. Ειδικότερα:

Σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

Σε λοιπούς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εκτελούν επεξεργασίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται όπως και εμείς για αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας, όπως διαφημιστικές εταιρείες, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κλπ.

Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια.

Νομικές βάσεις για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Rhetor Law Firm στηρίζεται σε τέσσερις νομικές βάσεις όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Εκτέλεση συμβάσεως: όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.

Έννομη υποχρέωση: όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία έννομη υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.

Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μιας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας, είτε

Η συναίνεση σας: ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα, και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, επικοινωνώντας με την Rhetor Law Firm στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@rhetor.gr.

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι τα εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί η Rhetor Law Firm

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Διαγραφές δεδομένων, σε συμφωνία με τα δεόντως απευθυνόμενα, έγκυρα, και επαληθευμένα σχετικά αιτήματα του ΓΚΠΔ, που θα προκύψουν αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, με την επιφύλαξη της παράτασης της προθεσμίας, για λόγους που θα σας κοινοποιηθούν εγγράφως. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται έως και δύο επιπλέον μήνες όταν είναι απαραίτητο, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτημάτων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε όταν αυτή αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.)

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η Rhetor Law Firm δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@rhetor.gr. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Ασφάλεια και Διατήρηση των Προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, ήτοι όσο διαρκεί η μεταξύ μας σύμβαση, η συναίνεσή σας, οι νομικές μας υποχρεώσεις (όπως η τήρηση για φορολογικούς σκοπούς) και το έννομό μας συμφέρον ανά περίπτωση και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν υποχρεούμαστε ή επιτρέπεται από τον Νόμο.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Η Rhetor Law Firm εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών για την εξασφάλιση τόσο της ασφαλούς μεταφοράς τους μέσω του διαδικτύου, όσο της ασφαλούς αποθήκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να τύχουν λήψης προσωπικών σας δεδομένων, να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τη γενετική κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Σας ζητούμε να μην μας αποκαλύπτετε μέσω e-mail ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.

Links

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν έχει εφαρμογή σε τρίτα μέρη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2024.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Εφόσον αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ειδοποιήσεων που θα εμφανίζονται στο site μας.

Εφόσον αποφασίσουμε να διαφοροποιήσουμε ουσιωδώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβετε προηγούμενη ενημέρωση ή, όπου απαιτείται, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@rhetor.gr ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.