ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λαμπρινή Γούλα

Νομική Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη

Βιογραφικό:

Σπούδασε στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε ελληνικές επιχειρήσεις, Ομίλους εταιριών και πολυεθνικές εταιρίες στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης υψηλόβαθμων στελεχών, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων γραφείου διοίκησης.

Είναι εξειδικευμένη στον προγραμματισμό και την εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Σήμερα υποστηρίζει γραμματειακά και διοικητικά τη Rhetor Law Firm στο γραφείο της Αθήνας.Γλώσσες:
  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
Λαμπρινή Γούλα