ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νίκος Παπαντωνόπουλος

Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, έχει ακολουθήσει μια πολυεπίπεδη ακαδημαϊκή πορεία. Αρχικά, απέκτησε πτυχίο από το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και μετέπειτα απέκτησε πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έπειτα από την ολοκλήρωση των προπτυχιακών του σπουδών και την έναρξη της νομικής του καριέρας, εξειδικεύτηκε ακαδημαϊκά στο Ποινικό Δίκαιο. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΔΕ) στο Ποινικό Δίκαιο και πλέον συνεχίζει τις σπουδές του στον ίδιο τομέα ως Υποψήφιος Διδάκτωρ.

Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και συγκεκριμένα στο Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, σε περίπλοκες υποθέσεις απάτης, φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος, διαφθοράς, χειραγώγησης κεφαλαιαγοράς, καθώς και ποινικών ευθυνών διευθυντικών στελεχών, εγκλημάτων διαδικτύου, περιβαλλοντικών εγκλημάτων, ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, έκδοσης κρατουμένων και νομικής συνδρομής, δημεύσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον ασχολείται με υποθέσεις εταιρικού δικαίου, προσωπικών δεδομένων και την παροχή προληπτικών συμβουλών για συμμόρφωση στην ποινική νομοθεσία, διοικητικές κυρώσεις σε οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και άλλων εγκληματικών εσόδων.

Γλώσσες:
  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Τουρκικά
Νίκος Παπαντωνόπουλος
Νίκος Παπαντωνόπουλος

Αρθρογραφία