ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπηρεσίες

Συστάσεις για τη συμμόρφωση Υπευθύνων Επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

20 Μαρτίου 2020
Συνεργάτης Δικηγόρος:
Συνεργάτης Δικηγόρος:
Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών:
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Προθεσμία 2 μηνών για συμμόρφωση δίνει στις ιστοσελίδες η Αρχή

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε προσφάτως μια σειρά από συστάσεις αναφορικά με τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι διαχειριστές ιστοσελίδων σε σχέση με την εγκατάσταση και χρήση των cookies (ιχνηλάτες-trackers).

Η Αρχή έχει διαπιστώσει έλλειψη συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. ένα on-line κατάστημα) και τρίτων (π.χ. ένα διαφημιστικό δίκτυο που προωθεί προϊόντα του μέσω της ιστοσελίδας ενός on-line καταστήματος) στις ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (άρθρο 4 παρ. 5 N. 3471/2006) και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016, όσον αφορά τη διαχείριση cookies και συναφών τεχνολογιών.

Οι κυριότερες ελλείψεις σε σχέση με τα cookies μιας ιστοσελίδας επικεντρώνονται στη μη επαρκή ενημέρωση των χρηστών, καθώς και στη συγκατάθεση μέσω browser ή στην παροχή μόνο της δυνατότητας opt-out. Με σκοπό την πρακτική καθοδήγηση για τη σύννομη χρήση τέτοιων τεχνολογιών η Αρχή, υπό τη μορφή σημείων, τονίζει τα όσα θα πρέπει να τύχουν προσοχής από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, όσον αφορά τόσο τον τρόπο και το περιεχόμενο της υποχρεωτικής ενημέρωσης του χρήστη, όσο και τον σύννομο τρόπο λήψης της συγκατάθεσής του, όπου αυτή απαιτείται. Παράλληλα, κακές πρακτικές που εφαρμόζονται κατά κόρον, όπως π.χ. μια επιλογή της μορφής «Εντάξει, ενημερώθηκα» ή «Εντάξει, συμφωνώ» για τη λήψη συγκατάθεσης του χρήστη, χωρίς δυνατότητα να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πλοήγηση με απομάκρυνση του εν λόγω μηνύματος αν ο χρήστης δεν επιλέξει το ανωτέρω ή ακόμη και έλλειψη δυνατότητας απόρριψης της χρήσης ιχνηλατών, παρά μόνο αποδοχής όλων), έχουν εντοπιστεί ήδη από την Αρχή και σε περίπτωση ελέγχου δεν θα θεωρηθούν αποδεκτές.

Σημειώνεται επίσης ότι αντίστοιχες ευρωπαϊκές Αρχές, όπως η ελβετική, η ισπανική και η γαλλική (CNIL), έχουν ήδη προβεί σε σχετικούς ελέγχους με τα πρόστιμα να φτάνουν ακόμη και τις 15.000 με 30.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ενόψει των συστάσεων και της αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών που έθεσε η Αρχή για την εφαρμογή τους, είναι πολύ πιθανόν στο αμέσως επόμενο διάστημα να υπάρχει εντατικοποίηση των ελέγχων από μέρους και της δικής μας Αρχής αναφορικά με την επεξεργασία ΔΠΧ στον τομέα των υπηρεσιών του διαδικτύου.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας