ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Προσωπικά Δεδομένα/GDPR

Η RHETOR Law Firm, με τους πιστοποιημένους συνεργάτες της στον τομέα των Προσωπικών Δεδομένων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για τη συμμόρφωσή τους προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016.

Έχοντας υλοποιήσει ήδη μέχρι σήμερα δεκάδες Προγράμματα Συμμόρφωσης Εταιριών, Ομίλων Επιχειρήσεων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων διαθέτουμε τις γνώσεις και τη εμπειρία να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες για την ορθή και ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, όσο και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

  • Υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης
  • Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και της ΑΠΔΠΧ

Μάθε περισσότερα εδώ: gdpr.pdf

Υπηρεσίες
Σχετική Αρθρογραφία:

Προσωπικά Δεδομένα/GDPR