ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Ακίνητα & Επενδύσεις

Εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρίας μας αναλαμβάνουν κάθε υπηρεσία που αφορά στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στις επενδύσεις, ενδεικτικά:

  • τον έλεγχο τίτλων στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
  • την αναζήτηση εγγράφων
  • την έκδοση πιστοποιητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και
  • την επίλυση οποιουδήποτε νομικού προβλήματος προκύπτει

Η εταιρεία μας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναφορικά με τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τις επενδύσεις, συνεργάζεται με γραφεία έμπειρων συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαίων, μηχανικών για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και την τακτοποίηση αυθαιρέτων χώρων, καθώς και με λογιστικά γραφεία για την επίλυση φορολογικών ζητημάτων και την παροχή συμβουλών αναφορικά με τις επενδύσεις.