ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Δίκαιο Ενέργειας

Η δικηγορική εταιρία Rhetor Law Firm είναι η πλέον εξειδικευμένη νομική εταιρία στον τομέα του Δικαίου Ενέργειας. Oι συνεργάτες μας παρέχουν άμεσες και εφαρμοστέες λύσεις στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα του Δικαίου Eνέργειας και ειδικότερα στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Ειδικότερα:

Παρέχει νομική υποστήριξη όσον αφορά τη διαδικασία και την ολοκλήρωση αδειοδότησης, λειτουργίας και μεταβίβασης εγκαταστάσεων/σταθμών παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα-καταναλωτές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της αγοράς και αντιμετωπίζουν νομικά ζητήματα ως προς τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Σχετική Αρθρογραφία:

Δίκαιο Ενέργειας