ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Γεωργούσης

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Γεννημένος στον Πύργο, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Αστικό Δίκαιο από την Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε ελληνικές και ξένες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής και της εκπροσώπησής τους στα Ελληνικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας.

Ειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της εξυγίανσης και του μετασχηματισμού των εταιριών καθώς και σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου, ιδίως στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τομείς δραστηριότητας:
    • Εμπορικό Δίκαιο
    • Αστικό Δίκαιο
    • Δίκαιο Ενέργειας
    • Δημόσιες Συμβάσεις
Γλώσσες:
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
Κωνσταντίνος Γεωργούσης