ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Παναγιώτης Αργαλιάς

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στο Δίκαιο της ΕΕ.

Είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας (Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας»). Από το έτος 2016 ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το έτος 2006. Οι τομείς της κύριας επαγγελματικής ενασχόλησής του αφορούν κατά κανόνα σε υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου, με σημαντική εμπειρία στο Δίκαιο της Ενέργειας και στο Δίκαιο της ΕΕ.

Γλώσσες:
  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
Παναγιώτης Αργαλιάς
Παναγιώτης Αργαλιάς

Αρθρογραφία