ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Παναγιώτης Αργαλιάς - "Η νέα αγορά ηλεκτροκίνησης"

10 Φεβρουαρίου 2021
Συνεργάτης Δικηγόρος:

Στις 21/1/2021 δημοσιεύτηκε η μελέτη του Παναγιώτη Αργαλιά για τη νέα αγορά ηλεκτροκίνησης, στο επιστημονικό περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο».

Η ενεργειακή πολιτική εξελίσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό σε διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο. Η δημιουργία υποδομών ηλεκτροκίνησης αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για να επιδιωχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Επίσης, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην αύξηση των επενδύσεων μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στον συγκεκριμένο τομέα και συνακόλουθα στην αύξηση της απασχόλησης

Με τον πρόσφατο νόμο 4710/2020 για την ηλεκτροκίνηση επιδιώκεται να θεσμοθετηθεί ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και διαφανές πλαίσιο αρχών με απλοποιημένες και ασφαλείς διαδικασίες, που θα αφορά στην ανάπτυξη και τη διαχείριση των υποδομών φόρτισης και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών στους χρήστες ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα: α) προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ των φορέων της αγοράς με τρόπο που ευνοεί το ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης υποδομών, β) παρέχει φορολογικά κίνητρα για την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς και γ) θεσπίζει πολεοδομικές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Η νέα αγορά ηλεκτροκίνησης θα αποτελέσει πεδίο ενασχόλησης των νομικών καθόσον οι αρχές του διαχωρισμού και της πρόσβασης τρίτου θα εφαρμοστούν με τρόπο που θα ενισχύουν την αποτελεσματική εξέλιξη της αγοράς.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας