ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Σημαντική Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

05 Μαΐου 2021
Συνεργάτης Δικηγόρος:

Με την με αριθμό 1587/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ακυρώθηκε η με αριθ. 1879/27-11-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε, σύμφωνα με την οποία καταλογίστηκε σε εντολέα της εταιρείας μας πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ για μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013. Ας σημειωθεί ότι η εντολέας μας πληρούσε τις προϋποθέσεις και όφειλε να εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό.

Ο Ν. 4223/2013 εισήγαγε το άρθρο 65Α στον Ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ορίζοντας την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού ως υποχρέωση των εταιρειών που πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, ο Ν. 4410/2016 κατέστησε το φορολογικό πιστοποιητικό προαιρετικό από 01.01.2016.

Μεταξύ των ισχυρισμών, που εκτιμήθηκαν από το Δικαστήριο, ήταν εάν η νεότερη ευμενέστερη διάταξη, που κατέστησε το φορολογικό πιστοποιητικό προαιρετικό καταλαμβάνει παραβάσεις διαπραχθείσες πριν την 01.01.2016. Το Δικαστήριο έκρινε προβαίνοντας σε έλεγχο συνταγματικότητας της νομοθετικής διάταξης, που απαιτεί να μην καταλαμβάνονται παραβάσεις λόγω της ευνοικότερης ρύθμισης πριν την 01.01.2016 ότι η είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντικείμενη στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης και, γενικότερα, του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο νόμου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Αν και αναφερόμαστε σε απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η συγκεκριμένη κρίση είναι πειστική και α) δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για ακύρωση των σχετικών προστίμων που αναφέρονται στην περίοδο πριν την 01.01.2016, β) προβληματίζει αναφορικά με τις εταιρείες που, ήδη, έχουν καταβάλει τα συγκεκριμένα πρόστιμα της συγκεκριμένης περιόδου


Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας