ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Προσωπικά Δεδομένα/GDPR

GDPR

Η RHETOR Law Firm, με τους πιστοποιημένους συνεργάτες της στον τομέα των Προσωπικών Δεδομένων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για την συμμόρφωση τους προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016.

Έχοντας υλοποιήσει ήδη μέχρι σήμερα δεκάδες Προγράμματα Συμμόρφωσης Εταιρειών, Ομίλων Επιχειρήσεων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων διαθέτουμε τις γνώσεις και τη εμπειρία να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες για την ορθή και ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, όσο και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

FAQs

Σχετική αρθρογραφία με την υπηρεσία:

GDPR