ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Ποινικό Δίκαιο

Η RHETOR Law Firm έχει δημιουργήσει μια ομάδα έμπειρων συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων από τα πρώιμα στάδια της ποινικής διαδικασίας έως την Αναιρετική Δίκη.

Η πολυετής εμπειρία των συνεργατών, η στρατηγική σκέψη και ο επαγγελματισμός αποτελούν τα εχέγγυα για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού κύρους σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου.

  • Εγκλήματα Οικονομικού Ποινικού Δικαίου
  • Εγκλήματα σχετικά με τα Υπομνήματα
  • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία
  • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
  • Εργατικά/Αυτοκινητικά ατυχήματα
  • Παραβάσεις Αγορανομικών/ Υγειονομικών Διατάξεων
Σχετική Αρθρογραφία:

Ποινικό Δίκαιο