ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Πνευματική - Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η δικηγορική εταιρεία RHETOR Law Firm παρέχει ολοκληρωμένες, υψηλής ποιότητας και εξατομικευμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ως προς την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δημιουργώντας μια μακροχρόνια και ολοκληρωμένη νομική θωράκιση για τις επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων και ευρεσιτεχνιών, ενώ διαχειρίζεται και προσβολές κατά προστατευόμενων έργων.

1. Εμπορικά σήματα: Τα σήματα είναι σημεία που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για τον προσδιορισμό προϊόντων και υπηρεσιών. Αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης μεγάλης σημασίας, καθώς καθιστούν την εταιρεία και τα προϊόντα της αναγνωρίσιμα από το καταναλωτικό κοινό και ταυτίζονται με την ποιότητα και τη δημοφιλία τους. Η κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων, σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, τα προστατεύει έναντι των προσβολών τους από τρίτους και καθιστά δυνατή την οικονομική τους εκμετάλλευση, μέσω της πώλησης και της παραχώρησης της άδειας χρήσης τους.

2. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα: Με την κατοχύρωση των βιομηχανικών σχεδίων, κατοχυρώνεται το σχέδιο-η εξωτερική εμφάνιση ενός προϊόντος. Ειδικότερα, σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει. Η κατοχύρωση του σχεδίου ή του υποδείγματος δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και το προστατεύει έναντι προσβολών από τρίτους.

3. Ευρεσιτεχνίες (πατέντες)/πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας:

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του «νέου» και βιομηχανικά εφαρμόσιμου.

Μία κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία καθιστά τον δικαιούχο της εφευρέτη. Ταυτόχρονα αυξάνει κατά πολύ την αξία του προϊόντος, ανοίγει τον δρόμο για συνεργασίες στο εξωτερικό, και αποτελεί σημαντικό εργαλείο marketing για τον εφευρέτη ή την επιχείρηση που την εκμεταλλεύεται.

4. Διαχείριση προσβολών κατά προστατευόμενων έργων συγγραφέων, ποιητών, φωτογράφων, συνθετών, στιχουργών, προγραμματιστών αλλά και ερμηνευτών και οποιουδήποτε κατέχει ηθικό ή περιουσιακό δικαίωμα επί πνευματικού έργου.

Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Η πνευματική προστασία των έργων και η άσκηση των εξουσιών εκμετάλλευσης που πηγάζουν από αυτά είναι σημαντική, καθώς μέσω της προστασίας των πνευματικών δημιουργών, προστατεύεται ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα.

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι