ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Στρατηγική Νομική Συμβουλευτική

Η δικηγορική εταιρία RHETOR είναι η πλέον εξειδικευμένη νομική εταιρία στον τομέα της Στρατηγικής Νομικής Συμβουλευτικής και η πλέον αξιόπιστη αρωγός στον τομέα του σύγχρονου επιχειρείν.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν υπεύθυνα λύσεις σε προβλήματα και υποθέσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα του δικαίου, έχοντας στο επίκεντρο την προληπτική νομική συμβουλή.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας και η εύστοχη ανταπόκρισή μας έχουν καταστήσει την εταιρία μας σημείο αναφοράς σε αυτόν τον τομέα δράσης. Η αποτελεσματικότητά μας ενισχύεται σημαντικά από την οργανωμένη δομή της δικηγορικής μας εταιρίας και τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό στον οποίο έχουμε επενδύσει.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών εγγυόμενοι την μακροχρόνια και ολοκληρωμένη νομική θωράκιση για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών του Ομίλου RHETOR και ειδικότερα:

  • Διαχείριση κρίσεων
  • Διαπραγμάτευση
  • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
  • Προληπτική Δικηγορία
  • Διαχείριση φήμης
  • Στρατηγικές συμμαχίες