ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Άννα Περγαντή

Νομική Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη

Βιογραφικό:

Με χρόνια πολυποίκιλης διοικητικής εμπειρίας και αποδεδειγμένης ικανότητας στη διαχείριση νομικών και διοικητικών λειτουργιών είναι η Γραμματέας της Rhetor Law Firm.

Είναι κάτοχος πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μετάφραση και τον Υποτιτλισμό από το Institut de Traducteurs, Interprètes et Relations Internationales, University of Strasbourg στη Γαλλία.Γλώσσες:
  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ισπανικά
Άννα Περγαντή