ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Φυλακτός

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. με ειδίκευση στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Διεθνές Δίκαιο διέπον τις αξιώσεις εξ αεροπορικού ατυχήματος»). Από το έτος 2009 ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., με καθήκοντα που περιγράφονται στο Π.Δ. 407/1980.

Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το έτος 2002. Οι τομείς της κύριας επαγγελματικής ενασχόλησης αφορούν κατά κανόνα σε υποθέσεις Αστικού και Διοικητικού Δικαίου, με σημαντική εμπειρία στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016).Τομείς δραστηριότητας:
Γλώσσες:
  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά
Κωνσταντίνος Φυλακτός