ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μυρσίνη Δαδήρα

Συντονίστρια Νομικών Υποθέσεων

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Η Μυρσίνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον κλάδο Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ.

Δραστηριοποιείται στο πεδίο του Αστικού, Αστικού Δικονομικού, Εμπορικού και Διοικητικού δικαίου, έχοντας σφαιρική γνώση στους προαναφερόμενους τομείς. Παρέχει τις νομικές της υπηρεσίες σε εταιρίες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα σε συμβουλευτικό, αλλά και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Τομείς δραστηριότητας:
Γλώσσες:
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
    Μυρσίνη Δαδήρα