ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Mαρία Καραγιαννίδου

Νομική Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη

Βιογραφικό:

Απόφοιτη της σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στον τομέα της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης εταιρειών, με ειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην υλοποίηση και υποστήριξη διεθνών προτύπων ISO.

Σήμερα υποστηρίζει γραμματειακά και διοικητικά τη Rhetor Law Firm στο γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Γλώσσες:

Αγγλικά

Γαλλικά

Ισπανικά

Ιταλικά

Κινέζικα

Mαρία Καραγιαννίδου