ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

24 Φεβρουαρίου 2021
Συνεργάτης Δικηγόρος:

Από τις 22.02.2021 αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεως χρηματοδότησης για τη δράση «e-λιανικό», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Αναμφίβολα τα e-shops αποτελούν το κυριότερο μέσο δραστηριότητας και εισροής εσόδων για τις επιχειρήσεις σε έκτακτες συνθήκες, όπως η τωρινή. Όπως λοιπόν και στα φυσικά καταστήματα, έτσι και στο ψηφιακό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την συναλλακτική τους δραστηριότητα να λαμβάνουν υπόψη τη συμμόρφωση τους με το κανονιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία του καταναλωτή και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και ζητήματα σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών, στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και την πρόληψη και αντιμετώπιση των συναλλακτικών κινδύνων κατά τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση.

Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης, κατά το χρονικό διάστημα από 26/08/2020 έως και 31/08/2020 και επαναλήφθηκε στις 7/9/2020, τα ηλεκτρονικά καταστήματα, σε ποσοστό που φθάνει ακόμη και το 72%, δεν παρέχουν καθόλου ή παρέχουν ελλιπή ενημέρωση στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους, ενώ το 75% των ιστοσελίδων δεν παρέχει σαφή πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο ψηφιακός καταναλωτής είναι απαιτητικός. Ενημερώνεται γρήγορα και εύκολα μέσω του διαδικτύου και έχει στη διάθεσή του κριτικές και πληροφορίες για να τον αποτρέψουν να κάνει τη λάθος επιλογή, αλλά και νομικά εργαλεία για να αποζημιωθεί.

Τι πρέπει να προσέξει, λοιπόν, μια επιχείρηση που διαθέτει ή πρόκειται να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;

Συνοπτικά, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει:

 1. Γενικούς Όρους Συναλλαγών και ειδικότερες ενημερώσεις/πολιτικές αναφορικά με τους τρόπους παραγγελίας, πληρωμής, αποστολής και επιστροφής των προϊόντων, τη νόμιμη εγγύηση και εμπορική εγγύηση και την χρήση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (service),
 2. Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας,
 3. Πολιτική απορρήτου (Privacy Policy) για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας,
 4. Cookies Policy, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/58 και της παρ. 5 του άρθρου 4 Ν. 3471/2006,
 5. Πολιτική Προμηθευτών,
 6. Ορθή διαδικασία εμπορικής επικοινωνίας μέσω της αποστολής Newsletter, μέσω των κοινωνικών δικτύων (social media), , μέσω SMS, viber ή άλλων πολυμέσων, με βάση την Πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για διαφήμιση και εμπορική προώθηση (Communication and Profiling Policy) της εμπορικής επιχείρησης,
 7. Διαδικασία Ικανοποίησης αιτημάτων υποκειμένου (χρηστών/πελατών/επισκεπτών), αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
 8. Σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης (Incident Response Plan) που λαμβάνουν χώρα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος/ιστοτόπου,

Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δεδομένα καρτών πληρωμής θα πρέπει να ακολουθούν το διεθνές πρότυπο ασφαλείας Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) που έχει δημιουργηθεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς Πληρωμών (Visa, MasterCard κ.ά.) και ορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι εμπορικές επιχειρήσεις που δέχονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή μεταδίδουν δεδομένα καρτών πληρωμής. Επιπροσθέτως, η χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS, σε συνδυασμό µε εγκατάσταση έγκυρων ψηφιακών πιστοποιητικών από την πλευρά του διαδικτυακού εξυπηρετητή, παρέχει στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου (χρήστες) τη δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν είναι εφικτή η πιστοποίηση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες του, υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδοµένων αφού οι χρήστες δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν εγγυημένα αν τα στοιχεία τους υποβάλλονται πράγµατι στον αρµόδιο φορέα.

Για το τι θα πρέπει να προσέξει μία επιχείρηση που διαθέτει ή πρόκειται να δημιουργήσει ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με:

 • την κατοχύρωση σήματος
 • την κατοχύρωση Domain Name,
 • τις ηλεκτρονικές πληρωμές,
 • το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή,
 • το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να δείτε και εδώ [a1] .

Η RHETOR Law Firm και οι συνεργάτες της είναι στη διάθεση σας για να παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την ηλεκτρονική δραστηριότητα της επιχείρησης σας.