ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση - Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας

01 Απριλίου 2021
Συνεργάτης Δικηγόρος:

Ο Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/2020) έφερε μια σειρά από αλλαγές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι). Η σημαντικότερη από αυτές, ίσως είναι η τροποποίηση του άρθρου 6 του Κ.Ε.Ι, με εφαρμογή, ήδη, από 01.04.2021, όπου πλέον, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα οφείλει να προσκομίζει κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης ο κάθε ενδιαφερόμενος, προστίθεται και η υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), υποχρέωση η οποία μάλιστα έχει και αναδρομική ισχύ για τις ήδη κατατεθείσες αιτήσεις πολιτογράφησης, για τις οποίες, δεν έχουν ακόμα γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες Επιτροπές Πολιτογράφησης.

Στα πλαίσια της επικειμένης εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης Νόμου, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη σε μια σειρά ανακοινώσεων, προκειμένου να πληροφορηθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι για την διαδικασία κτήσης του πολυπόθητου αυτού πιστοποιητικού.

Έτσι ήδη από 22.03.2021 το ΥΠ.ΕΣ έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι πρώτες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 16.05.2021 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για τη συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι τις 18.04.2021 και ώρα 23.59 μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου (https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/aitiseis/#login ) με χρήση των κωδικών TAXISNET, καταχωρώντας τα στοιχεία τους, επιλέγοντας σε ποια από τις οκτώ πόλεις που θα υπάρχουν εξεταστικά κέντρα επιθυμούν να εξεταστούν και με την παράλληλη υποχρέωση, να καταβάλουν το σχετικό παράβολο των 150€ (Σημειώνεται ότι, σύμφωνα πάντοτε με ανακοινώσεις του Υπουργείου, για τις επερχόμενες εξετάσεις, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης του προαναφερόμενου παραβόλου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη ενεργή αίτηση πολιτογράφησης, δηλαδή έχουν ήδη καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης και έχουν λάβει αριθμό Φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών).

Τα θέματα των εξετάσεων θα επικεντρώνονται σε ερωτήσεις που αφορούν, την Ιστορία, την Γεωγραφία, τους πολιτικούς θεσμούς, τον Πολιτισμό καθώς επίσης και την Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού και προφορικού Λόγου. Θα επιλέγονται από Τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου, η οποία επίσης έχει ήδη αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/#topics) και είναι διαθέσιμη προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι, δεν έχουν κανένα απολύτως περιορισμό ως προς τον αριθμό επαναλήψεων της εξεταστικής διαδικασίας σε περίπτωση αποτυχίας τους στις επερχόμενες εξετάσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυμνάσιο ή λύκειο της χώρας που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενώ επίσης απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.

Σκοπός των ανωτέρω είναι: α) η μείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η β) διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ισονομίας στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλοδαπών.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας