ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κωνσταντίνος Γκαϊτατζής

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη από τον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2008.

Έχει σημαντική δικαστηριακή εμπειρία, έχοντας παρασταθεί ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας. Έχει δραστηριοποιηθεί, επίσης, σε διαδικασίες ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης και Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τομείς δραστηριότητας:
Γλώσσες:
  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
Κωνσταντίνος Γκαϊτατζής