ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

GDPR: Φούσκα ή ορόσημο;

12 Μαΐου 2018

Σε ένα μήνα περίπου τίθεται σε εφαρμογή ίσως ο πιο πολυσυζητημένος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Νομοθέτημα με άμεση εφαρμογή σε όλες τις χώρες της ΕΕ (και κάποιες πέραν αυτών), που επηρεάζει εμμέσως ή αμέσως όλους όσους επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) ευρωπαίων πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενισχύει τη συνεκτικότητα της προστασίας λόγω της φύσης του και εισάγει νέες διαδικασίες, ρυθμίσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στην επεξεργασία ΔΠΧ. Επίσης, προβλέπει εξουθενωτικά πρόστιμα για όσους παραβαίνουν τις προβλέψεις του και γι’ αυτόν τον λόγο περιμένουμε με αγωνία και περιέργεια ταυτόχρονα για να δούμε πως θα διαχειριστούν οι αρμόδιες αρχές αυτή την εξουσία τους.

Είναι μια φούσκα ο GDPR ή πρόκειται για ένα ορόσημο στην παγκόσμια νομοθετική ιστορία; Πολλοί αυτόχθονες λένε ότι είναι ένα ακόμα κείμενο το οποίο θα μείνει στα χαρτιά ή ότι αποτελεί στην ουσία ένα ακόμα ISO το οποίο πρέπει να πάρει κάθε επιχείρηση για να έχει το «κεφάλι» της ήσυχο. Πέραν από επιφανειακή, αυτή η εκτίμηση είναι και εσφαλμένη.

Πρώτον, γιατί η εφαρμογή του GDPR δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια καμίας εθνικής κυβέρνησης.
Δεύτερον, γιατί ο έλεγχος από την αρμόδια αρχή μπορεί και θα προκύψει κυρίως από καταγγελίες, καλόβουλες ή κακόβουλες, εσωτερικές ή εξωτερικές.
Τρίτον, γιατί πέραν των διοικητικών προστίμων, παραβάσεις των προβλέψεων του GPDR δίνουν το δικαίωμα σε κάθε θιγόμενο να αιτηθεί αποζημίωση.
Τέταρτον, γιατί λόγω της συνεκτικότητας που ενισχύεται είναι μάλλον απίθανο να επιβάλλει για μια παράβαση η γερμανική ΑΠΔΠΧ πρόστιμο 500.000 ευρώ και η ελληνική να επιβάλλει πρόστιμο 5.000 ευρώ (βασιζόμενες πάντα σε παρόμοια πραγματικά περιστατικά).Θα υπάρχουν αποκλίσεις αλλά δεν θα είναι σημαντικές.
Πέμπτον, γιατί τα δεδομένα, η πληροφορία εν γένει, και ειδικότερα τα ΔΠΧ είναι χρυσός. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Το πιο σημαντικό νομοθέτημα – σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο- που ρυθμίζει αυτό το αγαθό αποκλείεται να μείνει στα αζήτητα.

Ο ίδιος ο Mark Zuckerberg, ερωτηθείς από γερουσιαστή αν πρέπει οι ΗΠΑ να υιοθετήσουν τον GDPR απάντησε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικότητας τους και πως θα άξιζε οι ΗΠΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής αντίστοιχης νομοθεσίας. Αυτή η δήλωση από αυτό τον άνθρωπο περιέχει συμπυκνωμένη όλη την ουσία και ακτινοβολία του GDPR, ακόμα και αν υπάρχουν ή όχι αμφιβολίες ως προς την ειλικρίνεια που τη διακρίνει. Όπως επίσης «ομολόγησε» ο CEO του Facebook, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν αρκεί να προσφέρεις στον κόσμο ένα εργαλείο, πρέπει και να διασφαλίζεις ότι το εργαλείο χρησιμοποιείται για καλό σκοπό.

Αυτό ήρθε να κάνει ο GPDR. Να διασφαλίσει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για καλό σκοπό, ότι υπάρχει διαφάνεια στην χρήση τους και ότι ο καθένας μας αυτοκαθορίζεται πληροφοριακά.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας