ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πτωχευτικό Δίκαιο/Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Μαρκέλλα Αλιγηζάκη στο grtimes.gr: «Ματ» με βασίλισσα, στην ηλεκτρονική σκακιέρα του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα

31 Μαΐου 2021
Συνεργάτης Δικηγόρος:

Ο μηχανισμός του εξωδικαστικού διακανονισμού οφειλών τυγχάνει δοκιμασμένος σε αρκετές από τις χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, όχι χωρίς δυσκολίες. Και τούτο διότι, ο εν λόγω θεσμός θα έπρεπε να έχει ως κύριο στόχο την επιστροφή στην κανονικότητα επιχειρήσεων και οφειλετών που δεν άντεξαν στη διάρκεια της κρίσης και συσσώρευσαν χρέη, παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα εμφανίζονταν συνεπείς. Η άποψη που κυριάρχησε ήταν «να αφήσουμε τον θεσμό να δοκιμαστεί και μετά να κάνουμε αλλαγές».

Από τη στάση της σχεδόν απόλυτης δυσπιστίας στη δυνατότητα του επιχειρηματία να χρησιμοποιήσει τον δίαυλο του εξωδικαστικού συμβιβασμού με σύννομο τρόπο, το νέο πλαίσιο του Ν. 4738/2020 («Κώδικας διευθέτησης οφειλών και Παροχής δεύτερης ευκαιρίας») έρχεται σήμερα να αντικαταστήσει όλα τα μέχρι σήμερα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών. Με το παλιό καθεστώς, ο επιχειρηματίας υπέβαλε αίτηση στο Νόμο Κατσέλη και μετά από μερικούς μήνες απορριπτόταν, επειδή είχε "εμπορική ιδιότητα". 'Αρα έχανε και την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική του στέγη και βρισκόταν αντιμέτωπος με μια έξωση. Στον νέο πτωχευτικό νόμο, ενσωματώνεται η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και πλέον θα μπορεί να διαπραγματευτεί σε μια μόνο διαδικασία, με το σύνολο των πιστωτών του.

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με εξασφαλίσεις, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης. Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους, η οποία ωστόσο θα τεκμαίρεται ότι παρέχεται υπό τη νέα προϋπόθεση ότι η ρύθμιση καθιστά την επιχείρηση του οφειλέτη βιώσιμη.

Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 240 δόσεις, από 120 που ίσχυε παλαιότερα. Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την περάτωση της διαδικασίας (2 μήνες), αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη. Αναστέλλεται επίσης και η ποινική δίωξη για οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το νέος καθεστώς, χωρίς αμφιβολία, θα βοηθήσει όσους οφειλέτες είναι ιδιαίτερα «ευπαθείς» σε αθέτηση, να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους και να τηρήσουν ένα πλάνο αποπληρωμής των οφειλών τους. Στην πράξη μπορεί κανείς να εκπλαγεί με αποτελέσματα που υπερβαίνουν τις αρχικές προσδοκίες κάθε μέρους. Αυτονόητη προϋπόθεση αποτελεί η ειλικρινής διάθεση, η εκατέρωθεν παραδοχή τυχόν μέχρι σήμερα σφαλμάτων και η διάγνωση ευκαιριών για επωφελείς ανταλλαγές. Με σκακιστικούς όρους, συμφέρει κάποιος να παραχωρήσει τον πύργο του αν στις δύο επόμενες κινήσεις το πιόνι του θα γίνει βασίλισσα.

Πηγή: grtimes.gr

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας