ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπηρεσίες

Γιώργος Γκουτσίδης στο grtimes.gr: «Έκθεση Πισσαρίδη» και Πτωχευτικό Δίκαιο – Καθηγηταί εις και τρεις

02 Δεκεμβρίου 2020
Συντονιστής Νομικών Υποθέσεων:

Στις 14 Νοεμβρίου 2020 δόθηκε στη δημοσιότητα η τελική έκθεση υπό τον τίτλο «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία», γνωστή κατά συνεκδοχή και ως «έκθεση Πισσαρίδη» λόγω της εμβληματικής συμμετοχής στην εκπόνησή της του καθηγητή του LSE και κατόχου Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών Χριστόφορου Πισσαρίδη, καθώς και τριών ακόμη εγνωσμένου κύρους καθηγητών. Οι πρώτες αντιδράσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν θρησκευτικού ή έστω οπαδικού χαρακτήρα, καθόσον συνοδεύονταν είτε από «ωσαννά», είτε από «άρον άρον σταύρωσον αυτόν με έναν νόμο και ένα άρθρο». Αμφίβολο παραμένει βέβαια αν οι εκφέροντες άποψη έθεσαν εαυτούς στη βάσανο ανάγνωσης ενός πυκνού κειμένου διεπιστημονικού χαρακτήρα με έκταση 244 σελίδων.

Εν προκειμένω, άξια αναφοράς τυγχάνει η προσέγγιση των συντακτών της έκθεσης προς τον θεσμό της πτώχευσης στο πλαίσιο του συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου. Ειδικότερα και από συστηματική άποψη, η πτώχευση στο ως άνω σχέδιο εντάσσεται στις αγκυλώσεις που παρουσιάζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Ελλάδα, στο βαθμό που οι υφιστάμενες διαδικασίας αφερεγγυότητας παρουσιάζονται ατελείς και –κυρίως- χρονοβόρες. Η διαπίστωση αυτή είναι κατ’ αρχήν ορθή, αν αναλογιστεί κανείς ότι πολύτιμη χρηματοδότηση καταλήγει σε επιχειρήσεις – βρικόλακες (zombie) και την ίδια στιγμή αμφίβολη παραμένει η ανάκτηση απαιτήσεων μέσω της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Υπό το ως άνω πρίσμα η έκθεση συμπεραίνει ότι η μεταρρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου με ισχύ από 1.1.2021 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα αποδώσει καρπούς.

Από την άλλη, επιφυλάξεις θα μπορούσαν εύλογα να διατυπωθούν ως προς την ανάγνωση των αιτίων που καταδίκασαν το προηγούμενο σύστημα εν πολλοίς σε αναποτελεσματικότητα. Ο μηχανισμός του εξωδικαστικού συμβιβασμού προϋπήρχε, το ίδιο και η διαδικασία εξυγίανσης. Τα αρμόδια Πολυμελή Πρωτοδικεία δεν καθυστερούσαν –τηρουμένων των αναλογιών – την έκδοση αποφάσεων, αλλά το πραγματικό πρόβλημα εντοπιζόταν στην επίδραση της «τοπικής δικονομίας», με αποτέλεσμα οι διάδικοι να επιδίδονται σε ένα ιδιότυπο εγχώριο «forum shopping» μεθοδεύοντας αντίστοιχα μεταφορά της έδρα τους, προκειμένου η υπόθεσή τους να εκδικαστεί από Πρωτοδικείο που είχε διαμορφώσει ευνοϊκή για την υπόθεσή τους νομολογία. Και με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα όμως χωροταξικά τα Πρωτοδικεία παραμένουν 63(!) στον αριθμό, ενώ μέρος της καθ’ ύλην αρμοδιότητας εκδίκασης πτωχευτικών υποθέσεων μεταφέρεται στα 159 (!) Ειρηνοδικεία της χώρας.

«Καθηγηταί εις και τρεις» λοιπόν γνωμοδότησαν, οι νομοθέτες ψήφισαν, οι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης θα εφαρμόσουν, η Πατρίς θα ευελπιστεί…

(*στον Γερμανό Καγκελάριο Otto von Bismarck αποδίδεται η ρήση «Drei Professoren, Vaterland verloren», αποδιδόμενη εύστοχα στην Ελληνική «Καθηγηταί τρεις, εχάθη η πατρίς»).Όπως αναρτήθηκε στο https://www.grtimes.gr/

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας