ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Ποιες θα είναι οι συνέπειες του Βrexit στα κοινοτικά σήματα;

19 Φεβρουαρίου 2019
Συνεργάτης Δικηγόρος:

ο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι τα ήδη κατοχυρωμένα κοινοτικά σήματα θα παύσουν να προστατεύονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ημερομηνία εξόδου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ομοίως, κάθε νέα αίτηση για κατοχύρωση κοινοτικού σήματος από την ημερομηνία της εξόδου της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά δε θα συμπεριλαμβάνει πλέον τη Μ. Βρετανία στις χώρες όπου το σήμα θα προστατεύεται. Οι δικαιούχοι ήδη κατοχυρωμένου κοινοτικού σήματος αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να κατοχυρώσουν το σήμα τους στη Μ. Βρετανία θα πρέπει πλέον να ακολουθήσουν μεμονωμένα τη διαδικασία κατοχύρωσης του σήματός τους μέσω του Διεθνούς Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Το κόστος της κατοχύρωσης εξαρτάται από το είδος του σήματος και από τον αριθμό των κλάσεων στις οποίες αυτό αντιστοιχεί.

Προς αποφυγή κενού στην προστασία που χαίρουν στη Μεγάλη Βρετανία τα ήδη κατοχυρωμένα κοινοτικά σήματα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέες αιτήσεις πριν την  έξοδο της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Rhetor Law Firm εξειδικεύεται σε θέματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και οργανισμών (κατοχύρωση σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων, κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών και υποδειγμάτων χρησιμότητας καθώς και κατοχύρωση πνευματικών ιδιοκτησιών -συγγραφικά, λογισμικά κ.α.

Ηλιάνα Κωστή

Δικηγόρος, LLM