ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπηρεσίες

Σημαντική απόφαση για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παρουσιάζει η πρόσφατη υπ’ αρ. 8468/2018 απόφαση του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό Ποινικά Χρονικά. Επί της συγκεκριμένης υπόθεσης που χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί αν στοιχειοθετείται το έγκλημα της μη συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση (άρθρο 232Α ΠΚ), λόγω παραβίασης των όρων υπό τους οποίους είχε χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη επιχείρηση είχαν επιβληθεί από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού τμήματος διοικητικές κυρώσεις περί σφράγισής της. Η εταιρία δια του συνηγόρου της αιτήθηκε αρχικά την αναστολή εκτέλεσης των ως άνω αποφάσεων και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτές τις αιτήσεις της και ανέστειλε την εκτέλεσή τους υπό όρους. Το Δικαστήριο στο διατακτικό του δεν υποχρέωσε τους κατηγορουμένους σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Για την στοιχειοθέτηση αντικειμενικά ωστόσο, του αδικήματος του άρθρου 232Α ΠΚ απαιτείται μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη απόφασης, με την οποία ο δράστης υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή ανοχή πράξης ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του.

Όπως ορθά έκρινε το Δικαστήριο, εν προκειμένω, απλώς διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων σφράγισης της εν λόγω επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια και τις υγειονομικές διατάξεις. Η διαταγή με το ως άνω περιεχόμενο δεν συνιστά υποχρέωση συμμόρφωσης σε πράξη, υπό την έννοια του άρθρου 232Α ΠΚ και επομένως με την παραβίαση του ανωτέρω όρου δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της μη συμμόρφωσης σε διάταξη δικαστικής απόφασης.

Με το παραπάνω σκεπτικό, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε τους κατηγορουμένους αθώους. Συμπερασματικά, μόνον θετικά μπορεί να δει κανείς την συγκεκριμένη απόφαση, η οποία οριοθετεί ερμηνευτικά την έννοια των δικαστικών αποφάσεων, διατάξεων ή προσωρι­νών διαταγών που υπάγονται στο άρθρο 232Α ΠΚ.

Η εν λόγω απόφαση έχει δημοσιευθεί στο νομικό περιοδικό Ποινικά Χρονικά του τεύχους Ιανουαρίου 2019, σελ. 61. Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.sakkoulas.com/pinika-chronika/trplimthes-84682018/

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας