ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Σοφία Ευαγγελίδου

Γενική Διευθύντρια

Βιογραφικό:

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο οποίο εισήχθη 1η και κάτοχος Master in Business Administration (MBA) του ίδιου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση International Human Resources Management.

Διαθέτει διοικητική εμπειρία 20 ετών σε ηγέτιδες Πολυεθνικές και Ελληνικές Επιχειρήσεις (ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, VODAFONE, KPMG, COSMOTE, HYATT REGENCY, ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, HELEXPO, ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ) των κλάδων Εκδόσεων, Τηλεπικοινωνιών, Συμβουλευτικής, Τουρισμού, Λιανεμπορίου, Υπηρεσιών και Βιομηχανίας του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έχει αναλάβει επιτυχώς πολύπλοκα έργα αναδιοργάνωσης, έναρξης λειτουργίας νέων επιχειρηματικών μονάδων – τμημάτων, διαχείρισης αλλαγής και κρίσης, εισαγωγής νέων τεχνολογιών και διαχείρισης συστημάτων ποιότητας.

Επιπλέον, διετέλεσε Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔΕ) Παραρτήματος Β. Ελλάδος, Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Διαγωνισμών της HELEXPO Α.Ε., είναι πιστοποιημένη σε εργαλεία ψυχομετρικής ανάλυσης και καθοδήγησης, καθώς επίσης δραστηριοποιείται στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, στις παρουσιάσεις και ομιλίες σε ευρύ ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κοινό, στο career mentoring και στον εθελοντισμό.

Η βιογραφία της έχει δημοσιευτεί σε εγκυκλοπαίδεια τoυ ελβετικού εκδοτικού οίκου «Who is Who».Τομείς δραστηριότητας:
    • Ηγεσία & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
    • Επιχειρησιακή Στρατηγική & Συμβουλευτική Διοίκησης
    • Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
    • Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας
Γλώσσες:
  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
Σοφία Ευαγγελίδου