ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μαρία Σέμπρου

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Απόφοιτος του Λυκείου Κιλκίς με άριστες επιδόσεις, σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έπειτα από τη λήψη του πτυχίου της συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο, παρακολουθώντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής, με την ολοκλήρωση του οποίου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Κατεύθυνσης Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου. Ολοκληρώνοντας την πρακτική της άσκηση σε δύο δικηγορικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, έγινε ένα από τα νεότερα μέλη της ομάδας Rhetor με κύρια ενασχόληση της σε υποθέσεις ακινήτων και εν γένει αστικού δικαίου.

Γλώσσες:
  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
Μαρία Σέμπρου