ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δημήτρης Αγγελάρας

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Ο Δημήτρης Αγγελάρας είναι αριστούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα στον τομέα Δημοσίου δικαίου με ειδίκευση στο Διοικητικό, Φορολογικό και Συνταγματικό δίκαιο (με βαθμό 9/10). Μετέπειτα, μετέβη στη Γαλλία, όπου ολοκλήρωσε 2ο κύκλο σπουδών στο πανεπιστήμιο του Aix-en-provence Paul Cezanne,  αποκτώντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master 2) στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Από το 2019 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου θα εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Έχει πολυετή εμπειρία στην Ελλάδα και στο Λουξεμβούργο, όπου εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σε ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, τόσο ακυρωτικών όσο και διαφορών ουσίας, καθώς και σε υποθέσεις απτόμενες της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2013.

Τομείς δραστηριότητας:
Γλώσσες:

Ελληνικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Δημήτρης Αγγελάρας