ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δήμητρα Καραούλη

Συνεργάτης Δικηγόρος

Βιογραφικό:

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της, εργάστηκε αρχικώς ως ασκούμενη δικηγόρος και στη συνέχεια ως Συνεργάτης Δικηγόρος επί έξι συναπτά έτη, προτού αποτελέσει μέλος της Ομάδας της Rhetor Law Firm.

Είναι μάχιμη δικηγόρος και παρίσταται ενώπιον ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων σε όλη την Ελλάδα. Έχει ειδικευτεί στο Ποινικό Δίκαιο και ασχολείται ιδίως με το Οικονομικό Έγκλημα (υποθέσεις απάτης, πλαστογραφίας, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα), με το Ηλεκτρονικό Έγκλημα, τα Εγκλήματα κατά της Τιμής, κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, αλλά και με υποθέσεις του Ν. 4139/2013 (περί ναρκωτικών ουσιών) και οργανωμένου εγκλήματος.

Ασχολείται επίσης με υποθέσεις αστικής φύσεως, κυρίως δε με υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, διαφορές εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, καθώς και με υποθέσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει (με την παροχή εισηγήσεων, νομικών συμβουλών και επιμορφώσεων σε Στελέχη της Εκπαίδευσης) σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιστημονικών Οργανισμών ως Επιστημονικός Συνεργάτης τους.

Δήμητρα Καραούλη